CPV-koder – enkelt forklart 

Planlegger bedriften din å delta i offentlige anbudskonkurranser? Da er det nyttig å sette seg inn i CPV-koder og hva disse innebærer. Ved å ha kunnskap om disse kodene, kan du nemlig finne oppdrag som er skreddersydd bedriftens kompetansefelt!  

Her er en enkel innføring i emnet. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva er en CPV-kode? 

En CPV-kode (CPV = Common Procurement Vocabulary) er et nummer som viser til produkt- og tjenestekoder som er bestemt av EU-kommisjonen. Disse kodene har blitt utviklet for å kunne klassifisere produkter og tjenester på en standardisert måte på tvers av Europa.  

Kodene bidrar til at oppdragsgivere kan spesifisere behovene sine når oppdrag legges ut på anbud. De gjør det også lettere for leverandører å finne relevante oppdrag som passer deres kompetanseområder og produkter. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

CPV-koder i Doffin og TED 

Offentlige anskaffelser i Norge kunngjøres vanligvis i databaser som Doffin eller TED. Nøyaktig hvor oppdragene legges ut, avhenger av deres verdi.   

Er det snakk om oppdrag til en verdi under 100 000 kroner, vil de ofte ikke kunngjøres i det hele tatt. I slike tilfeller kan nemlig oppdragsgiver velge å gå til direkte anskaffelse av produktet/tjenesten.  

Når verdien er på 100 000 kroner eller mer, skal oppdraget imidlertid kunngjøres. Dette skjer vanligvis på Doffin, som er den norske databasen for offentlige anskaffelser. Hvis verdien overstiger EØS-terskelverdiene, skal oppdraget legges ut på TED.  

Uansett – både i TED og Doffin vil du kunne se CPV-koder. Dette bidrar til at du enkelt kan sortere de mange oppdragene og finne relevante anbudskonkurranser for bedriften din. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

CPV-koder – en oversikt 

Det finnes i dag mer enn 10 000 ulike CPV-koder, og hver enkelt har en egen beskrivelse oversatt til samtlige europeiske språk. Med så mange koder, er det naturlig nok lite praktisk å presentere en liste over dem alle i denne artikkelen.  

Du finner imidlertid utfyllende informasjon om dette på regjeringens nettsider. Her vil du også kunne lære mer om CPC-koder, som er De forente nasjoners produktnomenklatur. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Finnes det ulemper ved å bruke CPV-koder?   

Dersom det benyttes kun CPV-koder når du filtrerer oppdrag på anbud, risikerer du å ikke få opp alle relevante oppdrag. Det er nemlig ikke noen garanti for at oppdragsgiver har brukt riktig(e) CPV-kode(r) da oppdraget ble kunngjort.  

Noen ganger finner heller ikke oppdragsgiver koder som dekker produktene eller tjenestene de er på jakt etter. Dette kan føre til at de benytter seg av flere koder i et forsøk på å dekke den aktuelle anskaffelsen.  

Listen over CPV-koder er lang, men det dukker stadig opp ny og innovativ teknologi. Derfor kan det skje at et produkt ikke har en kode som matcher 100 %. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Trenger du hjelp med å skrive anbud? 

I jakten på relevante anbud kan CPV-koder være til hjelp, selv om de ikke nødvendigvis dekker alle varer og tjenester. De kan uansett være nyttige dersom du ønsker å finne spesifikke oppdrag på anbud.  

Skal du vinne anbudsrunden, trenger du imidlertid et velskrevet og tydelig anbud. Dette er noe vi i Din Anbudstekst hjelper deg med. La oss skrive et anbud som fremhever dine kvalifikasjoner best mulig, og still sterkere i anbudskonkurransen!