Vekting av tildelingskriterier 

Vekting av tildelingskriterier 

Vekting av tildelingskriterier  Vekting av tildelingskriterier er noe du som tilbyder bør ta hensyn til når anbudet skal utarbeides. Det er nemlig ikke gitt at alle kriterier veier like tungt hos oppdragsgiver. Noen ganger kan for eksempel kvalitet veie tyngre enn...
Utløp av rammeavtaler 

Utløp av rammeavtaler 

Utløp av rammeavtaler  Rammeavtaler har gitte «rammer», både når det kommer til kvalitet, pris og varighet. Nettopp varigheten er et punkt som er smart å følge med på. Dette gjelder særlig for bedrifter som ikke fikk ta del i avtalen. Ved utløp av rammeavtaler kan nye...
Tildelingskriterier for offentlige anskaffelser 

Tildelingskriterier for offentlige anskaffelser 

Tildelingskriterier for offentlige anskaffelser  Når oppdragsgiver skal velge en tilbyder i anbudskonkurranser, vil ulike tildelingskriterier legges til grunn. Disse sier noe om hva nøyaktig oppdragsgiveren ser etter ved valg av leverandør. Ved å vite hva som...
Tildeling av anbud 

Tildeling av anbud 

Tildeling av anbud  Ved anbudskonkurranser skal oppdragsgiver informere de ulike leverandørene om valg av tilbyder. Dette må gjøres før en eventuell kontrakt kan signeres. Ved tildeling av anbud skal det blant annet begrunnes for valg av tjenesteyter, og fastsettes en...
Tilbudskonkurranse 

Tilbudskonkurranse 

Tilbudskonkurranse  Gjennom en tilbudskonkurranse kan bedriften din potensielt sikre seg oppdrag eller produktleveranser. Dette forutsetter imidlertid at du vinner konkurransen, noe som kan oppnås ved å levere det beste tilbudet.   Her ser vi blant annet nærmere på...
Tilbudsbefaring – hva er det, og når er det aktuelt? 

Tilbudsbefaring – hva er det, og når er det aktuelt? 

Tilbudsbefaring – hva er det, og når er det aktuelt?  Når en bedrift vurderer å legge inn et anbud eller tilbud, kan det være nyttig med en tilbudsbefaring først. Dette kan bidra til bedre innsikt i oppdraget som skal utføres, slik at man lettere kan utarbeide et...