Bruk av NUTS-kode i Norge 

Hva er egentlig en NUTS-kode, og når er den aktuell å bruke i Norge? Dersom bedriften din skal delta i en anbudskonkurranse, har du kanskje sett koder som NO0A, NO08 eller lignende. Hva betyd disse, og hvilken betydning har de for deg?  

I denne guiden finner du svar! 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva er en NUTS-kode? 

NUTS er en forkortelse for «Nomenclature of Territorial Units for Statistics». Dette er såkalte geografiske koder, og benyttes i hele Europa. I Norge er NUTS-koder også hyppig i bruk, og de peker til geografisk lokasjon og region.  

Dersom du ser en NUTS-kode i Norge, viser den typisk til et gitt fylke. Her er en oversikt:  

  • NO0A: Vestlandet 
  • NO02: Innlandet 
  • NO06: Trøndelag 
  • NO07: Nord-Norge 
  • NO08: Oslo og Viken 
  • NO09: Agder og Sør-Østlandet 
  • NO0B: Svalbard og Jan Mayen 

Det finnes imidlertid ulike NUTS-koder og klassifikasjoner. NUTS 1 viser til hele landet, NUTS 2 viser til landsdeler og NUTS 3 inkluderer fylker. Man kan også komme over LAU (Local Administrative Units) som viser til spesifikke kommuner. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Oppbygning av NUTS-koder 

En NUTS-kode er bygget opp på en gitt måte. De to første bokstavene i koden kalles gjerne for NUTS 0, og er en landskode som følger ISO 3166-1-standarden. I koden «NO02» betyr altså «NO» det samme som «Norge».  

NUTS 1 er en bokstav eller et siffer som viser til eventuell understatlig enhet fra (1–9). Er det ingen understatlig enhet, står det «0». Neste nivå er NUTS 2 eller 3, et tall som spesifiserer lokaliteten ytterligere.   

Mens NO02 er «Oslo og Viken», er NO081 «Oslo» og NO082 «Viken». Sistnevnte kan igjen være kodet med tall som spesifiserer stedsplasser som Halden, Hvaler, Kongsberg, Rakkestad osv.  

Kunngjøring av anbud på en plattform

Når benyttes NUTS-koder i Norge? 

En NUTS-kode kan være aktuell å bruke for eksempel i forbindelse med anskaffelser. Du vil kunne se NUTS-koder i for eksempel kunngjøringsdatabasen, og koden presiserer hvor jobben skal utføres.  

Nettopp lokalitet er viktig å sette seg inn i før du deltar i en anbudskonkurranse. De fleste bedrifter ønsker for eksempel å delta i konkurranser som er i fylket eller kommunen der selskapet holder til. Men dette kan naturlig nok variere. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Finn oppdrag og send inn anbud 

Hvis kommunale eller statlige aktører skal anskaffe tjenester eller varer til en gitt verdi, vil dette ofte kunngjøres i databaser som Doffin eller TED. I disse databasene kan du sortere oppdrag basert på bransje, NUTS-kode og andre faktorer.  

På den måten kan du finne oppdrag som passer bedriften din, og delta i anbudskonkurranser. Driver du for eksempel et malerfirma, kan du finne relevante maleoppdrag i din kommune. For å delta i konkurransen må du først utarbeide et anbud. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Bestill anbudstekst på 1, 2, 3 

Mange bedriftseiere synes at det kan være tid- og ressurskrevende å skrive anbud. Andre er usikre på hvordan anbudet skal se ut, og hva som skal inkluderes av opplysninger. Da kan det være kjekt å få litt hjelp av noen som virkelig kan anbudstekst!  

Din Anbudstekst skriver anbud for norske bedrifter. Vi leverer tekst av høy kvalitet, og i henhold til det aktuelle konkurransegrunnlaget. Motta hjelp i dag!