Bindingstid ved anbud 

Når bedriften din skal delta i anbudskonkurranser, er det lurt å lese nøye gjennom konkurransegrunnlaget. Her vil du nemlig finne all nødvendig informasjon om oppdraget, inkludert eventuell bindingstid. Anbud bør ikke skrives før du har forstått oppdraget.  

Her ser vi nærmere på bindingstid ved anbud! 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva er bindingstid? 

Bindingstid er et begrep som viser til en periode der ingen av partene som forplikter seg til en avtale kan si den opp. Dette er kanskje et begrep du allerede er kjent med, for eksempel i forbindelse med inngåelse av mobilabonnementer eller lignende.  

For bedriften din kan bindingstid ha både positive og negative konsekvenser. Det positive er at du har en bindende avtale i et gitt tidsrom, der oppdragsgiver ikke kan si opp avtalen uten videre. En potensiell ulempe er at du ikke kommer deg ut av avtalen før en viss tid har gått, dersom du skulle ønske å avbryte den.  

Kunngjøring av anbud på en plattform

Oppdrag på anbud kan ha bindingstid 

Noen oppdrag som legges ut på anbud kan ha bindingstid. Dette gjelder både ved private og offentlige anskaffelser. Det er vanligvis oppdragsgiver som avgjør hvorvidt det er bindingstid eller ikke, og dette vil oppgis i konkurransegrunnlaget.  

Om en bindingstid foreligger, vil oppdragsgiveren si noe om varigheten av bindingstiden i vilkårene. Ofte vil det også opplyses om eventuell oppsigelsestid for et oppdrag. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Eksempel på bindingstid ved anbud 

La oss se nærmere på et eksempel for hvordan bindingstid kan være aktuelt ved anbud. Se for deg at en kommunal etat ønsker å legge en vektertjeneste ut på anbud. I konkurransegrunnlaget kan de da si at avtalen skal løpe med en bindingstid på maksimalt ett år.  

Om du driver en vektertjeneste og skriver anbud, bør du da ta hensyn til avtalens varighet. Sørg for at du har ressursene som trengs for å kunne tilby den nødvendige vektertjenesten i et helt år. Har du for eksempel utstyret som trengs, eller vikarer dersom ansatte blir syke? 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva skjer om man bryter en bindende avtale? 

Ved bindingstid vil det foreligge en gjennomføringsplikt. Dersom bedriften din ikke klarer eller ønsker å overholde avtalen, kan den andre parten kreve prisavslag eller erstatning. Derfor er det viktig å vite hva bindingstiden faktisk innebærer for bedriften din.  

Heldigvis er det sjeldent at bedrifter må bryte bindende avtaler som er inngått på anbud. Men dersom det skulle skje, kan det være nyttig å få advokathjelp. Da får du juridisk veiledning gjennom prosessen. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hvordan vinne anbudskonkurranser med bindingstid? 

Dersom bedriften din skal vinne anbudskonkurransen, er det først og fremst viktig å oppfylle kvalifikasjonskravene som stilles. Dette er minimumskravene som oppdragsgiver stiller for at man skal kunne delta i konkurransen.  

I tillegg til dette, finnes det tildelingskriterier i offentlige anskaffelser. Dette er kriteriene som vektes når oppdragsgiver skal avgjøre hvilken bedrift som får oppdraget. Det kan for eksempel være snakk om «laveste pris». I slike tilfeller vinner bedriften din om du tilbyr den laveste prisen. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Få hjelp til å skrive anbud 

Skal du delta i en anbudskonkurranse må du i første omgang skrive et tydelig og godt anbud. Dette er et bindende pristilbud som også presenterer bedriftens kvalifikasjoner, relevant erfaring og lignende.  

Vi hjelper deg med å skrive anbud som fremhever selskapets kompetanse på best mulig vis. Sørg for at du blir lagt merke til i anbudskonkurransen!