Behovsspesifikasjon 

Med en behovsspesifikasjon kan det bli enklere for potensielle leverandører å få innsikt i nøyaktig hva oppdragsgiveren trenger. Det kan for eksempel være snakk om en produkt- eller tjenesteleveranse til det offentlige.  

I dette innlegget forklarer vi blant annet hva en behovsspesifikasjon er, dens formål og hva den inneholder. Finn svar på noen av spørsmålene dine! 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva er en behovsspesifikasjon? 

En krav- eller behovsspesifikasjon er en konkret beskrivelse av behovet som skal dekkes. Denne beskrivelsen finnes ofte i konkurransegrunnlaget som oppdragsgiver utarbeider i forbindelse med offentlige anskaffelser.  

Beskrivelsen betraktes gjerne som et midlertidig notat, og danner vanligvis et utgangspunkt for kommende anbudsarbeid. Skulle bedriften din vinne anbudsrunden, vil du ofte få en mer grundig beskrivelse dersom dette er hensiktsmessig. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Formål med kravspesifikasjon ved offentlige anskaffelser 

Formålet med en behovsspesifikasjon er å gi en oversiktlig fremstilling av innkjøpers produkt- eller tjenestebehov. Dette for at potensielle leverandører skal kunne danne seg et konkret og tydelig bilde av oppdragsgivers formål og behov, og forstå hva de eventuelt skal levere.  

En behovsspesifikasjon har med andre ord i hensikt å gjøre anskaffelsesprosessen enklere for leverandørene som skal levere inn tilbud/anbud. Samtidig bidrar den til at oppdragsgiver mottar relevante tilbud som dekker et eksakt behov. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Behovsspesifikasjon – form og innhold 

Det er ikke noen spesifikke formkrav for behovsspesifikasjoner. Samtidig er det visse elementer som bør inkluderes. Nøyaktig hvilke, avhenger av den enkelte anskaffelse. Er det for eksempel snakk om anskaffelse av varer/produkter, kan følgende være smart å ta med:  

  • Obligatoriske kvaliteter, egenskaper eller funksjoner produktet må oppfylle 
  • Nyttige/ønskede kvaliteter, egenskaper eller funksjoner 
  • Leveransekrav (adkomstvei, leveringsfrist, plassering etc.) 
  • Eventuelle krav til godkjenning/testing av produkt før levering 
  • Informasjon om eventuelt ekstrautstyr som trengs til produkt/vare 
  • Trengs service?  

De obligatoriske kvalitetene er kvaliteter produktet/varen oppfylle. Om kravene ikke oppfylles, kan dette føre til avvisning av leverandørens tilbud. Når det kommer til nyttige kvaliteter, vil ikke mangel på disse føre til avvisning på deltakelse i konkurransen. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Les alltid behovsspesifikasjon og konkurransegrunnlag 

Bedrifter som vurderer å ta del i anbudskonkurranser, bør alltid sette seg godt inn i oppdragsgivers konkurransegrunnlag. I dette dokumentet finner du all relevant informasjon om jobben som skal utføres, inkludert eventuell behovsspesifikasjon. 

Skal du skrive et godt tilbud eller anbud, er du nemlig avhengig av å vite nøyaktig hva oppdragsgiveren er ute etter.   

Ditt mål er å skreddersy et tilbud som svarer best mulig til oppdragsgivers behov. Dersom du oppfyller alle kvalifikasjonskrav, kan du delta i konkurransen. Om din bedrift svarer best til tildelingskriteriene (f.eks. «lavest pris»), vinner du anbudsrunden. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Få hjelp med ditt anbud eller tilbud! 

Det å vinne en anbudskonkurranse er noe mange norske bedrifter drømmer om. Samtidig er det mange som kvier seg for å skrive anbud/tilbud. For hvordan går man egentlig frem? Og hvordan kan tilbudet vinkles slik at oppdragsgivers behov besvares i størst mulig grad?  

Din Anbudstekst har ressursene du trenger, og leverer alt fra skreddersydde tilbudsmaler til ferdigskrevne anbud tilpasset bedriften din. Vi hjelper deg med å stille sterkere i anbudsrunden, slik at du kommer et skritt nærmere den viktige kontrakten!