Begrenset anbudskonkurranse 

I en begrenset anbudskonkurranse kan ikke hvem som helst gi tilbud eller anbud til oppdragsgiveren. Nettopp dette kan by på fordeler på både oppdragsgiver- og leverandørsiden i enkelte tilfeller.   

Her ser vi nærmere på hvordan begrensede anbudskonkurranser fungerer, og når dette er en aktuell anskaffelsesprosedyre. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Først: Hva er en anbudskonkurranse? 

I en anbudskonkurranse kan leverandører levere inn anbud (bindende tilbud) til en oppdragsgiver som har kunngjort en anskaffelse. Vi snakker gjerne om offentlige anskaffelser. Her er det en kommunal eller statlig oppdragsgiver som skal anskaffe varer eller tjenester.  

Så fremt verdien på anskaffelsen overstiger 100 000 kroner eksklusivt merverdiavgift, skal den konkurranseutsettes. Det betyr at bedrifter (leverandører) kan sende inn sine tilbud i håp om å sikre seg kontrakten.   

Leverandørene konkurrerer altså mot hverandre – derav begrepet «anbudskonkurranse». Oppdragsgiver vil velge leverandør basert på anbudene som kommer inn. Den som oppfyller tildelingskriteriene best, vinner konkurransen. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hva er en begrenset anbudskonkurranse? 

I en begrenset anbudskonkurranse vil alle leverandører som er interesserte kunne avgi en forespørsel om deltakelse i konkurransen. Samtidig er det kun de interessentene som mottar invitasjon av oppdragsgiver som faktisk får levert inn sine anbud. 

Den aktuelle oppdragsgiveren kan velge å invitere alle leverandører som oppfyller kvalifikasjonskravene. Eventuelt må det velges ut noen få (minimum fem) kandidater. Her har oppdragsgiver med andre ord mulighet til å ha en grense for antall anbudsgivere. 

Hvis oppdragsgiver skal gjøre en utvelgelse, må dette gjøres etter ikke-diskriminerende og objektive kriterier. Disse utvelgelseskriteriene må også være fastsatt i den aktuelle kunngjøringen. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Fordeler ved begrenset anbudskonkurranse 

Det er flere grunner til at oppdragsgiver kan velge å gå for en begrenset anbudskonkurranse. Én grunn er at man kan begrense antall anbud som kommer inn, noe som er tidsbesparende for oppdragsgiveren. Det blir kort og godt færre anbud å evaluere.  

Av den grunn benyttes ofte begrensede anbudskonkurranser dersom evalueringsprosessen er tidkrevende. Dette er gjerne tilfelle dersom anbudene er omfattende og lange.   

Her er det også viktig å se det hele fra leverandørenes side. Det å utarbeide omfattende anbud tar mye tid! Ved å begrense antall tilbydere, slipper like mange leverandører å bruke tid og krefter på anbud som ikke fører noen vei.  

Et annet poeng ved begrensede anbudskonkurranser, er at de har lengre tidsfrister når det kommer til innlevering. Dette kan være nyttig ved store prosjekter som krever nøye gjennomgang og befaring av leverandørene. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvor finner man offentlige anbud? 

Ønsker bedriften din å delta i enten en åpen eller begrenset anbudskonkurranse, anbefaler vi å sjekke ut Doffin. Dette er databasen for offentlige anskaffelser, og du kan her finne relevante anbudskonkurranser.  

Et annet tips er å melde bedriften på en anbudsportal. Du kan da motta et varsel hver gang en relevant konkurranse dukker opp. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Motta hjelp med anbudsskriving 

Synes du at det er tidkrevende å skrive gode anbud? Ja, eller til og med litt vanskelig? I så fall er du ikke alene. Mange bedrifter synes anbudsskriving er utfordrende. Men da finnes det også muligheter for å få hjelp. 

Din Anbudstekst bistår bedrifter med anbudstekst av høy kvalitet. Bruk tiden din på andre viktige oppgaver, og la oss skrive anbudet for deg!