Nye regler for offentlig innkjøp 

Nye regler for offentlig innkjøp 

Nye regler for offentlig innkjøp  I 2022 ble det kjent at nye regler for offentlig innkjøp vil komme. Formålet med den nye Norgesmodellen er blant annet å sikre økt klima- og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser. Så, hva er egentlig de nye reglene?   Her ser vi...

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 

Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier  Både kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier er avgjørende for hvorvidt en tilbyder vil få oppdraget eller ikke ved offentlige anskaffelser. Men, hva ligger egentlig i begrepene? Og hvordan kan du som tilbyder bruke kravene...

Krav til offentlige anbud 

Krav til offentlige anbud 

Krav til offentlige anbud  Når det offentlige skal gå til anskaffelse av produkter eller tjenester, er det visse krav som må oppfylles. Disse kravene listes opp i anskaffelsesloven og -forskriften. Hensikten med disse kravene eller reglene, er å fremme konkurranse i...

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester 

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester 

Konkurranseutsetting av offentlige tjenester  Konkurranseutsetting innebærer at kommune eller stat lar private bedrifter konkurrere om offentlige tjenester. Skal det for eksempel bygges en ny offentlig bilvei, kan ikke leverandøren velges helt vilkårlig. Jobben legges...

Innkjøpsstrategi ved anskaffelser 

Innkjøpsstrategi ved anskaffelser 

Innkjøpsstrategi ved anskaffelser  Med en god innkjøpsstrategi kan oppdragsgivere oppnå kostnadseffektive kjøp av produkter og tjenester fra leverandører. Dette er svært relevant og viktig ved anskaffelser der offentlige midler skal forvaltes best mulig.   Her ser vi...

Innkjøpsavtale – slik fungerer det 

Innkjøpsavtale – slik fungerer det 

Innkjøpsavtale – slik fungerer det  En innkjøpsavtale er en avtale mellom en leverandør av et produkt og en oppdragsgiver. Avtalen innebærer vanligvis at sistnevnte gjør innkjøp av et gitt produkt via den aktuelle leverandøren innenfor en avtalt tidsperiode.   Her ser...

Hva menes med konkurranseutsetting? 

Hva menes med konkurranseutsetting? 

Hva menes med konkurranseutsetting?  Konkurranseutsetting innebærer at oppdragsgiver utlyser tjenester og produkter som skal anskaffes ved å la leverandører konkurrere om avtalen. Dette kalles også for anbudskonkurranser, og bidrar til å sikre et konkurransedyktig...

Hva er en anbudsprotokoll? 

Hva er en anbudsprotokoll? 

Hva er en anbudsprotokoll?  En anbudsprotokoll kan betraktes som et dokument oppdragsgiver benytter for å behandle anbudene i en anbudskonkurranse. I protokollen registreres alle relevante opplysninger, som for eksempel valg av anskaffelsesmetode.    Vi ser her...

Hva er en anbudskonkurranse? 

Hva er en anbudskonkurranse? 

Hva er en anbudskonkurranse?  En anbudskonkurranse en prosess der ulike leverandører konkurrerer om å vinne tildelingen av et oppdrag, en tjeneste eller en produktleveranse. Oppdragsgiver vil vurdere anbudene fra de ulike leverandørene, og velge den som best oppfyller...

Hva er en anbudsinnbydelse? 

Hva er en anbudsinnbydelse? 

Hva er en anbudsinnbydelse?  I forbindelse med anbudskonkurranser er det viktig at bedriften din har kjennskap til begrepet anbudsinnbydelse. Hva er egentlig dette, og hva slags betydning har det for deg som bedrift?     Her ser vi blant annet nærmere på hva en...

Hva er anbudspris? 

Hva er anbudspris? 

Hva er anbudspris?  Dersom bedriften din planlegger å delta i en anbudskonkurranse, lurer du kanskje på følgende: Hva er anbudspris, og hvordan skal dette beløpet fastsettes? Når du utarbeider anbudet ditt er prisen i de fleste tilfeller en helt avgjørende faktor. ...

Grense for offentlig anbud  

Grense for offentlig anbud  

Grense for offentlig anbud   I Norge har vi en egen anskaffelsesforskrift, og hvorvidt denne trer i kraft avhenger av verdien på anskaffelsen. Det finnes for eksempel en grense for når offentlige anbud er påkrevd. Overstiger ikke verdien denne grensen, er anskaffelsen...