Vekting av tildelingskriterier 

Vekting av tildelingskriterier 

Vekting av tildelingskriterier  Vekting av tildelingskriterier er noe du som tilbyder bør ta hensyn til når anbudet skal utarbeides. Det er nemlig ikke gitt at alle kriterier veier like tungt hos oppdragsgiver. Noen ganger kan for eksempel kvalitet veie tyngre enn...

Utløp av rammeavtaler 

Utløp av rammeavtaler 

Utløp av rammeavtaler  Rammeavtaler har gitte «rammer», både når det kommer til kvalitet, pris og varighet. Nettopp varigheten er et punkt som er smart å følge med på. Dette gjelder særlig for bedrifter som ikke fikk ta del i avtalen. Ved utløp av rammeavtaler kan nye...

Tildelingskriterier for offentlige anskaffelser 

Tildelingskriterier for offentlige anskaffelser 

Tildelingskriterier for offentlige anskaffelser  Når oppdragsgiver skal velge en tilbyder i anbudskonkurranser, vil ulike tildelingskriterier legges til grunn. Disse sier noe om hva nøyaktig oppdragsgiveren ser etter ved valg av leverandør. Ved å vite hva som...

Tildeling av anbud 

Tildeling av anbud 

Tildeling av anbud  Ved anbudskonkurranser skal oppdragsgiver informere de ulike leverandørene om valg av tilbyder. Dette må gjøres før en eventuell kontrakt kan signeres. Ved tildeling av anbud skal det blant annet begrunnes for valg av tjenesteyter, og fastsettes en...

Tilbudskonkurranse 

Tilbudskonkurranse 

Tilbudskonkurranse  Gjennom en tilbudskonkurranse kan bedriften din potensielt sikre seg oppdrag eller produktleveranser. Dette forutsetter imidlertid at du vinner konkurransen, noe som kan oppnås ved å levere det beste tilbudet.   Her ser vi blant annet nærmere på...

Tilbudsbefaring – hva er det, og når er det aktuelt? 

Tilbudsbefaring – hva er det, og når er det aktuelt? 

Tilbudsbefaring – hva er det, og når er det aktuelt?  Når en bedrift vurderer å legge inn et anbud eller tilbud, kan det være nyttig med en tilbudsbefaring først. Dette kan bidra til bedre innsikt i oppdraget som skal utføres, slik at man lettere kan utarbeide et...

Terskelverdier i forsyningsforskriften 

Terskelverdier i forsyningsforskriften 

Terskelverdier i forsyningsforskriften  Terskelverdiene i forsyningsforskriften er beløpsgrenser som gjelder ved anskaffelser innen forsyningsaktiviteter som transport og elektrisitet. Disse grensene er avgjørende for hvilke anskaffelsesregler som gjelder ved ulike...

Sladding av offentlige anbud 

Sladding av offentlige anbud 

Sladding av offentlige anbud  Sladding av offentlige anbud er vanlig ved anskaffelser, men kan være utfordrende. Sladder oppdragsgiveren leverandørens tilbud i for stor grad, kan dette bryte med offentlighetsloven. Sladder man derimot for lite, kan...

Oppdragsforståelse – hva er det, og når trengs det? 

Oppdragsforståelse – hva er det, og når trengs det? 

Oppdragsforståelse – hva er det, og når trengs det?  Oppdragsforståelse er en viktig suksessfaktor om bedriften din skal ha mulighet til å vinne en anbudskonkurranse. Viser du ikke forståelse for oppdraget som skal utføres, er det også lite sannsynlig at oppdragsgiver...

Offentlige salgsleads 

Offentlige salgsleads 

Offentlige salgsleads  Ved hjelp av offentlige salgsleads kan du og bedriften din få kjennskap til offentlige anskaffelser i god tid. Nettopp dette kan by på fordeler, og bidra til at selskapet ditt går seirende ut av konkurransen om de beste kontraktene.   I denne...

Offentlige anskaffelser under 100 000 kr 

Offentlige anskaffelser under 100 000 kr 

Offentlige anskaffelser under 100 000 kr  Dersom det er snakk om offentlige anskaffelser under 100 000 kr, trenger ikke oppdragsgiveren å forholde seg til anskaffelsesregelverket. Verdien på en anskaffelse er nemlig helt avgjørende for hvilket regelverk som skal...

Offentlige anskaffelser i et nøtteskall 

Offentlige anskaffelser i et nøtteskall 

Offentlige anskaffelser i et nøtteskall  Er du nysgjerrig på hva offentlige anskaffelser er, og hvordan det hele fungerer? Anskaffelsesrett er et komplekst felt, og det er lett å bli forvirret av begreper og regelverk. Med det sagt, kan anskaffelser også by på...