Åpent anbud 

Et åpent anbud er et anbud som leveres i en åpen anbudskonkurranse. I konkurranser som dette er det ofte mange bedrifter som kniver om oppdraget. Derfor er det ekstra viktig at anbudet ditt er tydelig og fremhever bedriftens kompetanse best mulig.  

Her forklarer vi hva et åpent anbud er, og hvordan du går frem! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hva er en åpen anbudskonkurranse? 

En åpen anbudskonkurranse er en konkurranse der alle leverandører som ønsker det, kan levere inn et anbud. Anskaffelsesprosedyrer kan enten følge denne prosedyren, eller såkalt begrenset prosedyre. Les mer om konkurranseutsetting her.  

Dersom anskaffelsen ikke er av omfattende art, er ofte åpne anbudskonkurranser et godt valg. Dette fordi det ikke er så altfor tidkrevende for oppdragsgiver å gå gjennom anbudene som kommer inn. Leverandører trenger heller ikke å bruke altfor mye tid på å lage anbudene.  

Konkurreres det for eksempel på grunnlag av pris alene, er en åpen anbudskonkurranse ofte gunstig. Da får oppdragsgiver et godt sammenligningsgrunnlag, uten at det er for tidkrevende å gå gjennom anbudene. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hva er en begrenset anbudskonkurranse? 

Når begrenset prosedyre følges, kalles det gjerne for en begrenset anbudskonkurranse. Her kan alle leverandører som er interesserte søke om å delta i selve konkurransen. Det er med andre ord kun et begrenset antall interessenter som får delta.  

Formålet med begrensede anbudskonkurranser, er å begrense antallet anbud som må evalueres. Dette er hensiktsmessig når det er tid- eller ressurskrevende å evaluere eller utarbeide anbudene.  

Er det for eksempel snakk om et svært komplisert oppdrag som skal utføres, vil dette ofte gjenspeiles i anbudene som lages. Da vil det kunne ta lang tid å gå gjennom alle anbudene som sendes inn. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Konkurransegrunnlag i åpen anbudskonkurranse 

Enten det er snakk om en begrenset eller åpen anbudskonkurranse, vil det foreligge et konkurransegrunnlag. Dette skrivet er viktig å lese gjennom før du utarbeider anbudet. Her vil du nemlig finne beskrivelsen av oppdraget og hva som skal leveres.  

Du vil også kunne bli bedre kjent med formålet til oppdragsgiver, og eventuelle ønsker. Ved å vite disse tingene, vet du også hva du bør fokusere på når du skriver et åpent anbud. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Vinn konkurransen med et åpent anbud 

Ønsker du å delta i en åpen anbudskonkurranse? Skriv et åpent anbud der du beskriver selskapets kompetanse, erfaringer og andre viktige ting. I anbudet har du en gyllen mulighet til å fremstille bedriften din på en god og relevant måte.  

Ta utgangspunkt i konkurransegrunnlaget, og husk å beskrive bedriftens spisskompetanse på de områdene oppdragsgiver vektlegger. Er for eksempel oppdragsgiver opptatt av at leverandøren har fokus på HMS, bør du fremheve dine ulike HMS-tiltak.  

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Få hjelp til å skrive et åpent anbud 

Det å skrive et åpent anbud er ikke nødvendigvis så enkelt – spesielt om du ikke har deltatt i en anbudskonkurranse tidligere. Siden alle interesserte leverandører kan delta, er det ofte mange om beinet. Derfor er det viktig at du tar deg tid til å lese konkurransegrunnlaget, slik at du skriver en god og relevant anbudstekst.  

Står du fast? Din Anbudstekst har da tjenestene du trenger. Vi sørger for at bedriften din blir lagt merke til i anbudsrunden – med positivt fortegn!