Åpen anbudskonkurranse 

En åpen anbudskonkurranse kan betraktes som en anskaffelsesprosedyre. Denne tas ofte i bruk ved offentlige anskaffelser der evalueringsprosessen ikke er spesielt tidkrevende. Så, hva betyr det egentlig at en anbudskonkurranse er åpen?   

Vi ser her nærmere på anskaffelsesprosedyren, når den er aktuell og hvilke alternativer som finnes. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er en åpen anbudskonkurranse? 

En åpen anbudskonkurranse er en anskaffelsesprosedyre som innebærer at alle interesserte leverandører kan avgi et anbud. Fordelen med dette er at oppdragsgiver får bred innsikt i hvilke tilbud som kan velges.  

Generelt sett kan en åpen (eller begrenset) anbudskonkurranse tas i bruk ved anskaffelser som reguleres av anskaffelsesforskriften (FOA) del III. Det vil si anskaffelser som overstiger terskelverdiene til EØS (oppgitt i FOA § 5-3). 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Skiller seg fra begrenset anbudskonkurranse 

Det finnes også begrensede anbudskonkurranser. I disse kan alle leverandører som er interesserte sende inn en forespørsel om deltakelse. Det er imidlertid kun de leverandørene som oppfyller oppdragsgivers kvalifikasjonskrav som faktisk får avgi anbud.  

I en begrenset anbudskonkurranse kan oppdragsgiveren velge en maksgrense for antall leverandører som kan gi anbud. I så fall må dette opplyses om i den aktuelle kunngjøringen. Nedre grense kan ikke være mindre enn fem deltakere. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Når velges åpen anbudskonkurranse? 

Ifølge Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, egner åpne anbudskonkurranser seg godt når evaluering og utarbeidelse av anbud ikke er omfattende. Ofte er anskaffelsesprosedyren velegnet når anbud velges basert på laveste kostnad/pris.  

Er det tidkrevende å lage eller vurdere anbudene, vil en begrenset anbudskonkurranse gjerne passe bedre. Det er tross alt synd om et stort antall leverandører må bruke mye tid på å utarbeide anbud, og så skal man kun velge én. 

I situasjoner som dette er det en fordel om oppdragsgiver begrenser hvor mange leverandører som kan gi bud. Samtidig vil dette gi oppdragsgiveren mindre arbeid med tanke på evaluering. Det kan være tidkrevende å gå gjennom omfattende anbud!  

Merk deg også at anbudskonkurranser med begrensinger kan gjøre konkurransen mer attraktiv for enkelte leverandører. Vet de at de er én av få inviterte, øker også sjansen for at de får kontrakten de ønsker seg. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Konkurransegrunnlag ved åpen anbudskonkurranse 

Et konkurransegrunnlag kan betraktes som en samling av dokumenter som inneholder relevante opplysninger om anskaffelsen. Det er oppdragsgiveren som utarbeider disse.   

Er du nysgjerrig på hvordan konkurransegrunnlaget ser ut ved en åpen anbudskonkurranse? Da kan du se nærmere på denne malen som er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Tilbudskonkurranse vs. anbudskonkurranse 

Når det er snakk om anskaffelser, kan du høre om både tilbuds- og anbudskonkurranser. Begge disse kan være enten åpne eller begrensede. Så, hva er egentlig forskjellen? Den viktigste ulikheten er at tilbud kan forhandles om, noe man ikke kan med anbud.  

Et anbud er kort fortalt et bindende tilbud. Det anbudet du utarbeider, er på mange måter skrevet i stein. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Motta hjelp med å skrive anbud 

Enten du skal delta i en begrenset eller åpen anbudskonkurranse, vil anbudet du utarbeider være avgjørende. I anbudet gir du ditt pristilbud, men også informasjon om bedriftens kvalifikasjoner, erfaringsområder etc. 

Teksten bør være tydelig, oversiktlig og lettlest, men samtidig informativ. Synes du dette er vanskelig å få til, finnes det hjelp å få. La Din Anbudstekst skrive anbudet for bedriften din, og skill deg positivt ut i anbudskonkurransen!