Anskaffelsesstrategi 

En anskaffelsesstrategi gjør det enklere for oppdragsgivere å forvalte midler på en god måte ved offentlige anskaffelser. Samtidig kan en strategi sikre høyere kvalitet på innkjøpene. Strategien er ofte offentlig tilgjengelig, slik at du kan få innblikk i den!  

Her ser vi nærmere på bruk av anskaffelsesstrategier ved offentlige anskaffelser. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva er en anskaffelsesstrategi? 

Det å ha en anskaffelsesstrategi er vanlig blant fylkeskommunale, kommunale og statlige oppdragsgivere. Strategien sier noe om målene ved anskaffelsene, og hvordan anskaffelsesprosessen skal foregå.  

Anskaffelsesstrategien gir blant annet svar på hva slags tiltak som er nødvendige for å oppnå kostnadseffektive innkjøp av varer og tjenester. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Fordeler ved å ha en tydelig strategi 

Vi kan nevne mange fordeler ved det å ha en anskaffelsesstrategi. En strategi kan på mange måter betraktes som en plan. Og ved å ha en plan, vil oppdragsgiver enklere kunne utføre anskaffelsen på en tidsbesparende og god måte.  

Først og fremst bør offentlige virksomheter ha en tydelig plan for hvordan penger skal forvaltes på en god måte. Det er snakk om forvaltning av offentlige midler. Allmennheten har derfor interesse av at pengene brukes riktig.  

Samtidig vil en strategi være nyttig for alle ansatte i virksomheten som involveres i anskaffelsesprosessen. Alle kan jobbe mot et felles mål, og vite hva som skal gjøres til enhver tid.  

På toppen av dette vil anskaffelsesstrategier kunne bidra til at anskaffelsene blir av høyere kvalitet. Og dersom det er høy kvalitet på varen eller tjenesten, vil også brukerne bli mer fornøyde. Dette kan igjen bidra til lavere kostnader og færre klager. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva inneholder en anskaffelsesstrategi? 

En anskaffelsesstrategi bør inneholde visse elementer. Mange oppdragsgivere velger å ta i bruk egne maler. Dette kan være nyttig, siden man da kun trenger fylle ut de opplysningene som er relevante for virksomheten. 

Kort fortalt bør anskaffelsesstrategien si noe om følgende punkter: 

  • Bakgrunn (en kort introduksjon) 
  • Målsetning 
  • Delmål 
  • Implementering  

Strategien bør ha ett hovedmål. Dette kan for eksempel være at anskaffelsen skal bidra til verdiskapning og lavere ressursbruk. I tillegg kan man ha delmål. Disse kan for eksempel være at alle anskaffelser skal foregå digitalt eller at ansvaret skal fordeles på en viss måte.  

Til slutt bør man si noe om hvordan anskaffelsene skal implementeres i virksomheten. Her er det blant annet relevant å si litt om økonomiske rammer. Det er også vanlig å si litt om suksessfaktorer, og å ha en plan for det administrative arbeidet. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Trenger du hjelp med å skrive anbud? 

Som leverandør kan det være nyttig å kikke på anskaffelsesstrategien til potensielle oppdragsgivere. Du vil ofte finne denne på nettstedet til kommunale og statlige virksomheter. Planen gir deg innsikt i hvordan oppdragsgiver tenker under anskaffelsesprosessen.  

Nettopp dette kan være nyttig å ha kunnskap om når du skal skrive et anbud. Et godt og relevant anbud er av avgjørende betydning i konkurransen mot andre leverandører. Er du usikker på hvordan du skal lage et anbud eller tilbud av høy kvalitet?  

Din Anbudstekst har da løsningen du trenger: Vi skriver anbudsteksten for deg! På den måten kan du forsikre deg om at anbudet blir best mulig.