Anskaffelsesprosedyre 

En anskaffelsesprosedyre er en prosedyre som oppdragsgiver følger i forbindelse med offentlige anskaffelser. Kort fortalt vil prosedyren være avgjørende for hvordan tilbud eller anbud innhentes når varer eller tjenester skal anskaffes. 

Her ser vi nærmere på anskaffelsesprosedyrer, og hvilke muligheter som finnes! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Ulike anskaffelsesprosedyrer 

Det finnes en rekke forskjellige anskaffelsesprosedyrer. Mange synes det kan være forvirrende å holde styr på disse, da alle reguleres av omfattende regelverk.  

Vi gir deg her en kort forklaring på de mest brukte prosedyrene.  

Åpne og begrensede tilbuds- og anbudskonkurranser 

Først og fremst skiller vi mellom tilbuds- og anbudskonkurranser. Tilbud er mulig å forhandle om, mens anbud er bindende. Disse konkurransene kan dessuten være åpne eller begrensede.   

En åpen tilbuds- eller anbudskonkurranse gir alle interesserte leverandører mulighet til å gi sine tilbud. Er konkurransen begrenset, er det kun de tilbyderne som oppfyller gitte kvalifikasjonskrav som får delta.  

Konkurransepreget dialog 

Foruten klassiske anbuds- og tilbudskonkurranser, finnes det en anskaffelsesprosedyre kalt konkurransepreget dialog. Her vil oppdragsgiver ha et behov som skal fylles, men er kanskje usikker på hvordan. Gjennom dialog med potensielle leverandører, vil oppdragsgiveren få forslag på hvordan det aktuelle behovet kan løses på best mulig måte. Dialogen gjør det mulig å definere og konkretisere behovet. Så snart løsningen er bestemt, vil leverandører inviteres til å gi tilbud.  

Konkurranse med forhandlinger 

Her vil oppdragsgiveren normalt sett ha en tydelig formening om produktet eller løsningen som skal anskaffes. Prosedyren er kun tilgjengelig for anskaffelser med verdi høyere enn EØS-terskelverdiene.   

Konkurranse med forhandlinger kan ikke benyttes ved anskaffelse av standard tjenester eller varer som er mulige å anskaffe på markedet. Prosedyren kan for eksempel brukes dersom anskaffelsen handler om innovative løsninger eller design.  

Innovasjonspartnerskap 

Innovasjonspartnerskap er en anskaffelsesprosedyre som brukes i tilfeller der løsningen som skal anskaffes ikke allerede finnes på markedet. Løsningen blir da til gjennom samarbeid mellom leverandør eller utvikler og oppdragsgiveren.  

Prosedyren innebærer at oppdragsgiver først avklarer et behov for en innovativ løsning. Deretter avholdes en konkurranse mellom leverandører som ønsker å utvikle løsningen. Neste fase inkluderer utvikling og testing, før kjøpsforpliktelsen utløses. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvordan velges anskaffelsesprosedyre? 

Når oppdragsgiver skal velge anskaffelsesprosedyre, vil blant annet verdien av anskaffelsen være av betydning. Verdien vil nemlig avgjøre hvilken del av anskaffelsesforskriften (FOA) som skal følges, og dette vil igjen legge føringer for valg av prosedyre. 

Er anskaffelsen verdt under 100 000 kr ekskl. mva., er det ingen krav til valg av konkret prosedyre ettersom anskaffelsen ikke rammes av regelverket. Hvis anskaffelsen derimot er verdt mer, stilles det ofte krav til hvilken prosedyre man benytter seg av.  

 • 100 000–1,3 millioner kr (og øvrige anskaffelser som reguleres av FOA del I)  
 • Ingen spesiell prosedyre 
 • 1,3 millioner kr + opptil EØS-terskelverdi (anskaffelser regulert av FOA del I og II) 
 • Åpen tilbudskonkurranse 
 • Begrenset tilbudskonkurranse 
 • Anskaffelser som rammes av del I og III 
 • Åpen anbudskonkurranse 
 • Begrenset anbudskonkurranse 
 • Konkurranse med forhandlinger 
 • Innovasjonspartnerskap 
 • Konkurransepreget dialog 
Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Få hjelp til å skrive anbud eller tilbud 

De fleste anskaffelsesprosedyrer innebærer at potensielle leverandører må sende inn tilbud eller anbud til oppdragsgiver. Kvaliteten på ditt tilbud er helt avgjørende for hvorvidt du velges som leverandør av varen eller tjenesten.  

Sliter du med å utarbeide gode anbud eller tilbud? Din Anbudstekst hjelper deg trygt gjennom prosessen – og skriver teksten for deg!