Anbudsrunde 

Vurderer du å delta i en anbudsrunde, men er usikker på hvordan det hele foregår? Når det offentlige trenger produkter og tjenester, kan dette by på mange spennende muligheter for private bedrifter. Skal du vinne kontrakten, må du imidlertid vite hvordan du går frem.  

Her gir vi deg innblikk i hvordan en anbudsrunde fungerer! 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva betyr et anbud? 

Et anbud er på mange måter det samme som et tilbud. Forskjellen er at anbudet er bindende, og at oppdragsgiver ikke har anledning til å forhandle videre i etterkant. Du som leverandør kan heller ikke endre på anbudet etter at det er innsendt.  

Dersom kommunale eller offentlige instanser skal gå til anskaffelse av tjenester eller produkter, vil de i mange tilfeller legge leveransen/jobben ut på anbud. Det vil si at de lar private bedrifter sende inn bindende tilbud, som deretter vurderes.  

Oppdragsgiver kan sette kvalifikasjonskrav. Dette er minstekravet til kvalifikasjoner leverandørene må ha for å kunne delta i konkurransen. I tillegg til dette, er det satt visse tildelingskriterier. Det er disse kriteriene deltakerne konkurrerer på, enten det er pris eller kvalitet. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Direkte anskaffelser eller anbudsrunde? 

Det er vanligvis verdien på anskaffelsen som avgjør hvorvidt oppdragsgiver legger oppdraget ut på anbud eller ikke. Hvis det er snakk om anskaffelser til under 100 000 kroner, har oppdragsgiver mulighet til å velge direkte anskaffelse. 

Når anskaffelsen er verdt under 100 000 kroner, vil nemlig ikke anskaffelsesregelverket gjelde. Men så snart verdien overstiger dette beløpet, er oppdragsgiver forpliktet til å arrangere en anbudsrunde.  

Ulike terskelverdier avgjør hvilke deler av anskaffelsesregelverket som skal følges. Disse terskelverdiene oppdateres jevnlig, og kan variere fra bransje til bransje. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hvordan foregår en anbudsrunde? 

Hvis oppdragsgiveren skal legge en jobb ut på anbud, vil denne normalt sett legges ut på Doffin eller TED. Doffin er den norske databasen for offentlige anskaffelser, mens TED er den europeiske. Det er i disse databasene du kan finne og delta i en anbudsrunde.  

Oppdragsgiver vil utarbeide et konkurransegrunnlag, og her vil du finne viktig informasjon om hva oppdraget går ut på. Basert på dette grunnlaget, vil du utarbeide et anbud. Dette gjør også andre bedrifter som ønsker å vinne kontrakten.  

Når alle anbudsfristen er gått ut, vil oppdragsgiveren vurdere anbudene som har kommet inn. Den leverandøren som oppfyller tildelingskriteriene i størst grad, vinner anbudsrunden. Det er ofte pris – eller kvalitet sett opp mot pris – som er den avgjørende faktoren. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Slik skriver du det vinnende anbudet 

Det å skrive anbud er noe mange bedriftseiere synes kan være vanskelig. Spesielt utfordrende er det kanskje å sette riktig pris for utførelse av jobben. Samtidig er det avgjørende at man viser god oppdragsforståelse, og kan vise til riktige kvalifikasjoner.  

Et anbud bør dessuten være oversiktlig og ryddig strukturert. Unngå skrivefeil eller det å inkludere irrelevant informasjon. Anbudet skal være kortfattet og konsist. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Få hjelp med ditt anbud 

Skal selskapet ditt hoppe inn i en anbudsrunde? Din Anbudstekst bistår deg trygt gjennom prosessen. Vi hjelper deg med å utarbeide et anbud som fremhever hvorfor din bedrift er den beste til å utføre jobben. 

Bestill anbudstekst på 1, 2, 3!