Anbudsbeskrivelse 

Med en anbudsbeskrivelse kan bedriften din få et verdifullt innblikk i jobben som skal utføres. Dette er relevant i forbindelse med anbudskonkurranser. Skal bedriften din utarbeide et pristilbud, er det viktig å vite nøyaktig hva jobben går ut på.  

Finn ut hvordan anbudsbeskrivelser benyttes i praksis! 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hva er en anbudsbeskrivelse? 

En anbudsbeskrivelse kan betraktes som en grundig beskrivelse av et oppdrag som skal gjennomføres. Det kan for eksempel være snakk om et byggeprosjekt, enten det er en bilvei, jernbane eller et offentlig bygg.  

I anbudsbeskrivelsen finner man tekniske eller bygningsmessige spesifikasjoner og instrukser for jobben som skal utføres. Dette inkluderer blant annet følgende: 

 

  • Beskrivelser av funksjonalitet: Opplysninger om funksjon og kvalitetskrav. Ved samspills- og totalentrepriser må entreprenøren ofte prosjektere løsningen i detalj. 
  • Detaljbeskrivelser: Grundige beskrivelser av materialkrav og hvordan jobben skal utføres. Det oppgis også mengder av ulike materialer, for eksempel i form av stk., kg eller m3 – avhengig av hva oppdraget går ut på. 
Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvilke nytteområder har en anbudsbeskrivelse? 

Anbudsbeskrivelsen er blant annet et nyttig dokument for byggherrer. Dette fordi dokumentet gir innblikk i nøyaktig hva som skal utføres, med spesifikasjoner, funksjonalitet, kvalitetsønsker og beskrivelser.  

På den måten kan byggherren hente inn anbud fra et bredt spekter av entreprenører, og forsikre seg om at disse oppfyller kravene.  

Samtidig er anbudsbeskrivelsen et viktig og nyttig dokument for entreprenørene som konkurrerer om å få oppdraget. Beskrivelsen kan nesten betraktes som «oppskriften» for hvordan jobben skal gjennomføres. Dette er blant annet viktig for å kunne beregne pris. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Anbudsbeskrivelsens oppbygning 

De fleste anbudsbeskrivelser har en ryddig og strukturert oppbygning med overskrifter som er rangert på en hierarkisk måte. Hver overskrift vil også tildeles et nummer, noe som tydeliggjør hierarkiet.  

En overskrift kan for eksempel nummereres med 02, mens undertittelen nummereres med 02.1. I mange tilfeller vil overskriftene hentes direkte fra Norsk Standard-formater som NS 3451 eller NS 3450. 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Les anbudsbeskrivelse og konkurransegrunnlag nøye 

Når man skal konkurrere om en kontrakt i forbindelse med en anbudskonkurranse, er det avgjørende at man setter seg inn i hva oppdraget går ut på. I den forbindelse er konkurransegrunnlag og anbudsbeskrivelse dine beste venner! 

Uten oppdragsforståelse, vil det heller ikke være mulig å utarbeide et pristilbud som er realistisk. Det å vise forståelse for oppdraget er ofte en avgjørende faktor for hvilken leverandør som velges.  

Så snart bedriften din har satt seg inn i oppdraget, er det tid for å utarbeide et anbud. Her vil du blant annet oppgi informasjon om kvalifikasjoner, pristilbud og andre viktige elementer. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Sliter du med å skrive et godt anbud? 

Anbudsskriving er en såpass intrikat prosess at det tilbys kurs på feltet. Mange bedrifter synes det er vanskelig å vite hvordan anbudet skal utformes, og er usikre på innhold. Da er det godt å vite at hjelpen ikke er langt unna.  

Din Anbudstekst har bred erfaring på området, og guider selskapet ditt trygt gjennom prosessen. Vi kan levere anbudsmaler tilpasset bedriften din, eller skrive hele anbudet fra bunnen av.   

Med et velskrevet anbud stiller du sterkere i anbudskonkurransen, enten det er snakk om et byggeprosjekt eller noe annet!