Anbud og reklame 

Både skreddersydde anbud og reklame kan bidra til at bedriften din sikrer seg oppdrag i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det er imidlertid viktig å vite når det er aktuelt med markedsføring, og når du bør fokusere på å skrive et godt anbud.  

Her er det du trenger å vite!

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hva er anbud? 

Et anbud er et tilbud som ikke kan forhandles om i etterkant. Man utarbeider anbud i forbindelse med anbudskonkurranser, noe som ofte arrangeres ved offentlige anskaffelser. Når det offentlige trenger varer eller tjenester, vil de ofte la potensielle leverandører konkurrere om oppdraget.  

Bedrifter kan blant annet finne kunngjøringer om offentlige anskaffelser i databasen Doffin. Kommuner og offentlige etater som publiserer anskaffelser, vil ha tildelingskriterier og kvalifikasjonskrav.   

Tildelingskriteriene er minstekrav som må oppfylles for å kunne ha en sjans i anbudskonkurransen. Vinneren kåres deretter basert på hvem som svarer best til gitte kvalifikasjonskrav. Sistnevnte kan for eksempel være «laveste pris».  

Når du utarbeider et anbud, er det derfor viktig å få frem hvordan din bedrift kan oppfylle oppdragsgivers behov. Du må også formidle bedriftens kvalifikasjoner, erfaringer og kompetanse på en god måte. Anbudet inneholder også prisen du krever for å utføre jobben. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Er det lov å reklamere for bedriften i anbudskonkurranser? 

Selve anbudet du leverer er på mange måter «reklame» for bedriften. Men kan du aktivt kontakte oppdragsgiver og reklamere for tjenestene dine? Dette kan kanskje være fristende i et forsøk på å vinne konkurransen, men er ikke nødvendigvis så lurt.  

Dersom konkurransen har startet, du har registrert deg som tilbyder og planlegger å legge inn et anbud, bør reklame unngås. Ifølge forskrift om offentlige anskaffelser (§ 24-2) kan du nemlig bli avvist om du forsøker å vri konkurransen i din favør. Påvirkning av innkjøperne bør derfor unngås.  

Merk deg at vi her snakker om aktiv reklamering for bedriften. Anbud og reklame i form av e-post- eller telefonmarkedsføring er altså ingen god kombinasjon. Du kan naturligvis ringe til oppdragsgiver om du har spørsmål om oppdraget, men ikke for å reklamere for firmaet. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Når er reklame for bedriften gunstig? 

Anbudskonkurranser arrangeres først og fremst når anskaffelsen har en gitt verdi. Anskaffelser under 100 000 kroner vil i mange tilfeller ikke kunngjøres i Doffin. I situasjoner som dette kan oppdragsgiver heller velge direkte anskaffelser.  

En direkte anskaffelse vil si at oppdragsgiver tar direkte kontakt med aktuelle leverandører. Det er her markedsføringen din kan betale seg! Oppdragsgiver vil gjerne ta kontakt med leverandører som vedkommende allerede kjenner til eller har hørt om.  

Dersom du på forhånd har reklamert for firmaet ditt gjennom for eksempel annonser, øker sjansen for å bli kontaktet. Du kan også bli invitert til å delta i en konkurranse. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Trenger du hjelp med anbud og reklame? 

Et velskrevet og presist anbud kan være din gullbillett til å sikre kontrakter med det offentlige. I mange situasjoner kan også reklame spille positivt inn for hvorvidt bedriften din blir valgt eller ikke.  

Din Anbudstekst har spesialisert seg på anbudstekst og markedsføring av bedrifter, og har ekspertisen du trenger. Enten du trenger annonse- eller anbudstekst, har vi tjenestene du trenger!