Anbud og profilering  

Ved hjelp av et velskrevet anbud og profilering kan du øke sjansen for å vinne anbudskonkurransen. Offentlige anskaffelser byr på spennende muligheter for bedrifter, men nåløyet for å vinne kontrakten kan være smal. Da kan litt markedsføring være nyttig!  

Her kan du lære mer om hvordan du profilerer bedriften din, og potensielle fallgruver du bør unngå. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hva er profilering av firma? 

Profilering er en betegnelse om tiltak man gjør for å skape eller opprettholde bedriftens omdømme og identitet. Det er med andre ord snakk om ulike former for markedsføring eller branding, der formålet er å sette selskapet i et godt lys. 

Det finnes mange former for profilering. Her kan vi for eksempel nevne reklame gjennom annonser eller aktivitet i sosiale medier. Andre former for profilering kan være å markedsføre selskapet sitt direkte mot mottaker gjennom telefonkontakt eller e-post. 

Kunngjøring av anbud på en plattform

Er det tillatt med profilering når du skal levere et anbud? 

Profilering er fullt lovlig, men direkte markedsføring er ikke anbefalt i alle anbudssammenhenger. Dersom du har registrert firmaet ditt som tilbyder og har planlagt å levere inn et anbud i konkurransen, kan profilering eller markedsføring i ytterste konsekvens føre til avvisning.  

Ifølge anskaffelsesforskriftens paragraf 24–2, kan du bli utestengt fra anbudskonkurransen dersom du forsøker på påvirke innkjøper/oppdragsgiver gjennom direkte markedsføring. Vi snakker her om telefonkontakt eller e-post der hensikten er markedsføring/reklame av bedriften.  

Så, hva kan du gjøre for å fremme bedriften din i situasjoner som dette? Skal du sikre deg oppdraget, må du som regel skille deg positivt ut på ett eller flere områder. Oppfyller du kvalifikasjonskravene og svarer best til tildelingskriteriene, er sjansen stor for å vinne.  

Istedenfor å fokusere på markedsføring og profilering, kan et godt anbud altså være veien å gå. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Når er det aktuelt med profilering ved anbud? 

I mange tilfeller blir ikke offentlige anskaffelser kunngjort på Doffin eller andre anbudssider. Kunngjøring er nemlig kun et krav i de tilfeller der anskaffelsen overstiger en viss verdi. I slike tilfeller vil oppdragsgiver kunne gå til direkte anskaffelse av tjenesten/produktet som trengs.  

Det er heller ikke uvanlig at oppdragsgiver kan invitere et utvalg potensielle leverandører for så å velge en av dem. I disse tilfellene er profilering gull verdt! Oppdragsgiveren vil nemlig ofte velge firmaer han/hun har kjennskap til.  

Oppdragsgiver kan ha fått kjennskap til firmaer fordi de har benyttet dem før, men også på andre måter. Ja, som for eksempel gjennom annonser. Det er i denne sammenheng at profilering kan være nyttig! 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hvordan profilere bedriften? 

Profilering av bedriften din kan skje på mange ulike måter. Den kanskje beste måten, er å utarbeide treffende annonser som vises i kanaler der beslutningstakerne ferdes. Bedriftens navn kan dermed bli kjent for dem, noe som er nyttig – særlig for nyetablerte selskaper.  

Annonser kan for eksempel vises i bransjeforum eller på sosiale medier. Positiv omtale på anerkjente sider eller i medier er også god PR! 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Vi hjelper deg med profilering og anbud 

Ønsker bedriften din å skaffe inntekter gjennom offentlige anskaffelser? Ved hjelp av profilering og gode anbud kan du stille sterkere i konkurranse med andre potensielle leverandører.  

Din Anbudstekst hjelper bedriften din i gang. Hos oss kan du ikke bare bestille anbudstekst, men også få hjelp med profilering og markedsføring.