Anbud? Markedsføring av bedriften kan øke sjansene dine! 

Anbud og markedsføring kan i mange tilfeller være en god kombinasjon. Anbudskonkurranser kan være vanskelige å vinne, og da gjelder det å skille seg positivt ut i mengden. Ved å fremheve bedriftens unike fordeler, kan du øke mulighetene dine.  

La oss se nærmere på hvordan du går frem. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Anbud og profilering av bedriften 

Det er ikke bare velkjente firmaer med store ressurser som har mulighet til å vinne anbudskonkurranser. Selv små og nyetablerte selskaper kan gå seirende ut av prosessen! Det offentlige ønsker ofte å støtte nyskaping og gründervirksomhet.  

Skal du klare å vinne, er det imidlertid lurt å profilere bedriften på en smart og god måte i forkant. Innkjøperne i offentlig sektor er som regel svært opptatt av å gjøre gunstige anskaffelser. Det stilles derfor ofte mange krav til leverandørene  

Her kan vi nevne kompetansekrav og forventninger om ekspertise. Samtidig er det ofte stort fokus på leverandørenes samfunns- og miljøansvar, og ikke minst – arbeidsforhold. På generell basis er dette faktorer du med fordel kan fremheve i markedsføringen av bedriften din. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvordan markedsføre bedriften overfor innkjøperne? 

I mange tilfeller kan markedsføring av bedriften være gunstig dersom du planlegger å delta i offentlige anbudskonkurranser. Det finnes mange fremgangsmåter, og det er opp til deg å avgjøre hva som passer best i din situasjon.  

Her er noen eksempler på hvordan markedsføringen kan utføres: 

 

  • Målrettede annonser (f.eks. i sosiale medier eller bransjemagasiner) 
  • E-poster til relevante kontaktpersoner 
  • Ringe til kontaktpersoner i sentrale offentlige og kommunale stillinger 
Kunngjøring av anbud på en plattform

Effekt av markedsføring ved offentlige anskaffelser 

Markedsføring ut mot nøkkelpersoner som har ansvar for offentlige anskaffelser kan ha god effekt. Merk deg imidlertid at markedsføringsaktivitetene dine ikke nødvendigvis vil medføre noen kontrakter umiddelbart. Målet er kanskje heller å synliggjøre merkevaren din.  

Dersom relevante personer i kommune eller stat har kjennskap til bedriften din, kan dette spille positivt inn. Du kan for eksempel øke sjansene for at selskapet ditt blir invitert til markedsdialoger.  

Du kan i noen tilfeller være heldig, og oppleve at annonsen din treffer en innkjøper som er i gang med en anskaffelse. Det er ikke alltid at anskaffelser kunngjøres på Doffin (avhenger av anskaffelsens verdi), og da kan innkjøper kontakte potensielle leverandører direkte. Da er det fint om bedriften din allerede er i innkjøpers bakhode. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Når bør du unngå markedsføring ifm. anbud? 

Markedsføring er ikke alltid en god idé i forbindelse med anbudskonkurranser. Vel, i hvert fall ikke aktiv markedsføring – altså at du oppsøker beslutningstakere på telefon og e-post. Dette gjelder blant annet når oppdragsgiver allerede har kunngjort og startet anbudskonkurransen.  

Du kan selvfølgelig ta kontakt for å få svar på spørsmål relatert til konkurransen. Unngå imidlertid at samtalen får et salgsfremmende preg. Er bedriften din registrert som tilbyder og du planlegger å levere tilbud, kan markedsføring i verste fall føre til utestengelse.  

Dette fordi salgsfremmende tiltak kan oppfattes som at du forsøker å påvirke innkjøper eller snu konkurransen til din fordel. I henhold til § 24-2 i FOA, kan dette medføre avvisning. 

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Motta hjelp med anbudstekst 

Kanskje enda viktigere enn markedsføring, er det å utarbeide en god anbudstekst. Anbudet du leverer vil gi innkjøperen grunnlaget som trengs for å vurdere deg som leverandør. Derfor er det viktig å bruke god tid på utformingen av anbudet.   

Vi hjelper deg gjerne!