Anbud fra staten 

Anbud fra staten har sikret mange viktige og verdifulle oppdrag for norske bedrifter. Enten det er bygging av offentlig vei eller tinghus, kan private bedrifter konkurrere om å få jobben. Men hvor finner du disse oppdragene, og hvordan kan din bedrift få jobben?  

Her finner du svar på dette og mye mer! 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Hva er offentlige anskaffelser? 

Anbud fra staten er det samme som offentlige anskaffelser – altså oppdrag som utlyses av statlige instanser. Eksempler på offentlige instanser er Statens Legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Statistisk Sentralbyrå, Odin, Statens Vegvesen og Helsedirektoratet. 

Dersom tjenesten eller produktet som skal anskaffes er verdt 100 000 kroner eller mer, er staten pliktig til å konkurranseutsette oppdraget.   

Bedrifter kan da utarbeide anbud, som er juridisk bindende tilbud, og delta i anbudskonkurransen. Den leverandøren som i størst mulig grad oppfyller den statlige oppdragsgiverens krav, får jobben.  

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Hva med anbud fra kommune og fylkeskommune? 

Når vi snakker om offentlige anskaffelser, kan det også være snakk om oppdragsgivere fra fylkeskommuner eller kommuner. Skal det for eksempel bygges en kommunal helsetjeneste eller skole, vil oppdraget legges ut på anbud.  

Hvorvidt det er stat eller kommune som er oppdragsgiver, har kanskje ikke så mye å si. Begge omfattes av det samme regelverket i anskaffelsesloven. Oppdragene kan imidlertid være av varierende art, naturlig nok. 

Eksperter som ser gjennom et anbud

Hvor finner man offentlige anbud fra staten? 

I Norge har vi en offentlig database der alle offentlige anskaffelser kunngjøres. Denne kunngjøringsdatabasen heter Doffin (Database for offentlige innkjøp). Her kan bedriften din kostnadsfritt registrere seg, og finne relevante konkurranser utlyst av offentlig sektor. 

Det finnes også eksterne tjenester som tilbyr e-postvarslinger. Disse kan være nyttige om du ønsker å få beskjed så snart relevante oppdrag dukker opp. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvordan skrive anbud til statlige anbudskonkurranser?  

Skal du eller din bedrift vinne offentlige anbudskonkurranser, har du behov for velformulerte og gode anbud. Det å vinne et anbud fra staten kan være av stor betydning for de fleste bedrifter. I mange tilfeller er det snakk om store pengesummer!  

Den største utfordringen er at det kan være vanskelig å vinne kontrakten. Det er ofte mange konkurrenter om beinet. Både oppsett, innhold og språk er av avgjørende betydning om du skal trekke det lengste strået. Her er noen skrivetips: 

 

 • Vær kortfattet og tydelig 
 • Ha avsnitt i teksten slik at den blir luftig 
 • Inkluder informasjon om…: 
  • Kompetanse 
  • Erfaring 
  • Pris 
  • Hvor bedriften din holder til 
  • Når jobben kan utføres og ferdigstilles 
 • Unngå skrivefeil eller grammatikkfeil 
Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Motta hjelp til å skrive anbud til stat og kommune 

Ønsker du å skrive et anbud til stat eller kommune, men er usikker på hvordan? Hos Doffin finner du mange relevante oppdrag, men skal du vinne jobben må anbudet være velformulert. Det er viktig å belyse de kvalitetene som er relevante for oppdraget.  

Din Anbudstekst bistår deg trygt gjennom prosessen, og utarbeider anbudstekst av høy kvalitet. Enten bedriften din skiller seg ut med tanke på pris, erfaring, utførelse eller kvalitet, sørger vi for å få nettopp dette frem.  

La oss hjelpe bedriften din med å bli synlig i anbudskonkurransen – med positivt fortegn!