Anbud for bedrifter 

Anbud byr på mange muligheter for bedrifter. Ved hjelp av en anbudstjeneste kan du sikre oppdrag til bedriften din. Du kan imidlertid også skaffe nødvendige tjenester og produkter ved å selv arrangere anbudskonkurranser.   

Her ser vi nærmere på mulighetene som finnes! 

To eksperter som står med hvert sitt anbudstekst-dokument

Skaff kontrakter til bedriften med anbud 

Sliter bedriften din med å skaffe nye kunder? Da kan anbud være løsningen. Ved å delta i en anbudskonkurranse, kan du skaffe relevante oppdrag og sikre inntjening.   

Når en oppdragsgiver har behov for et produkt eller en tjeneste, ønsker de gjerne dette til best mulig pris. De kan også ha et ønske om å oppnå andre gunstige vilkår. Da er det aktuelt for dem å la potensielle leverandører sende inn sine tilbud.  

Du må med andre ord konkurrere med andre bedrifter i samme bransje om å vinne oppdraget. Alle som ønsker å inngå kontrakt med oppdragsgiver, utarbeider et anbud. Dette kan betraktes som et bindende tilbud for utførelse av jobben. 

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Hvordan skaffe oppdrag til bedriften gjennom anbud? 

Ved å registrere bedriften din hos en anbudstjeneste, kan du motta beskjed om relevante oppdrag fra ulike oppdragsgivere. Det kan være snakk om anbudskonkurranser som arrangeres av bedrifter, men også offentlige etater.  

Det finnes ulike anbudstjenester, og Anbudstorget er én av dem. Doffin er også verdt å sjekke ut, da dette er den nasjonale databasen for kunngjøring av offentlige anskaffelser. Skal det for eksempel bygges en ny skole eller vei, utlyses oppdraget her. 

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Slik vinner bedrifter anbud  

Når du skal utarbeide et anbud er det viktig å ta hensyn til hvilke kriterier som vektlegges av oppdragsgiver. Avtaler inngås i mange tilfeller basert på pris. I så fall vil oppdragsgiveren gi jobben til bedriften som tilbyr det laveste anbudet.  

Andre ganger er det elementer som kvalitet på utførelse (kompetanse) eller effektivitet (tidsramme) som veier tyngst. Det er heller ikke uvanlig at oppdragsgiver veier alle de nevnte faktorene opp mot hverandre.  

Anbud utarbeidet av bedrifter bør fremheve hvorfor de er det beste valget. For å få dette frem, er både språkbruk og god tekststruktur avgjørende.  

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Bedrifter kan også legge ut en jobb på anbud 

Har bedriften din behov for tjenester eller produkter? Da kan du selv lage anbudskonkurranser. På den måten kan du la ulike leverandører konkurrere om å få jobben. Dette er en fin måte å få oversikt over hvilke priser ulike anbydere kan tilby.  

Anbud kan med andre ord være positivt for bedriften din enten du ønsker eller selv tilbyr oppdrag. Alternativet til anbud er ofte mer tungvint – altså å kontakte ulike oppdragsgivere/anbydere for å gi/innhente tilbud. 

Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon

Trenger du hjelp med å skrive anbud? 

Anbud åpner mange dører for bedrifter, og kan i mange tilfeller sikre lukrative oppdrag. Skal du vinne anbudskonkurransen, er du imidlertid avhengig av å utarbeide et godt anbud. Dette kan være lettere sagt enn gjort – spesielt om du ikke har gjort det før!  

Din Anbudstekst deler mange gode tips som kan komme til nytte på veien. Husk at vi også kan hjelpe deg med anbudsteksten, enten det er snakk om private eller offentlige anskaffelser.  

Få en anbudstekst som øker mulighetene dine!