Anbudstekst i flere dokumenter, med en penn og e-post ikon
Din Anbudstekst logo

Din Anbudstekst – Fremhev kompetansen din!

Din Anbudstekst hjelper deg med å skrive vinnertilbudet. Ett av de viktigste kravene for å vinne et anbud, er å kommunisere egenskaper og gjennomføringsevne. Vårt team av skribenter sikrer at din bedrift på en optimal måte formidler kompetanse og kvalifikasjoner i anbudsprosessen.

Vi gjør oss godt kjent med din bedrift. På den måten kan vi skrive både mer personlig og mer nøyaktig. Denne involveringen sikrer også at våre skribenter får en tilknytning til bedriften din. På den måten bygges lidenskapen for at dere skal lykkes og vinne anbudet.

Din Anbudstekst er her for å hjelpe deg med den vanskeligste prosessen – nemlig å skrive anbudet. Ta kontakt nedenfor, og få hjelp til å skrive en av bedriftens viktigste tekster.

Eksperter som ser gjennom teksten i et anbud

Hva er et anbud?

Et anbud er et tilbud om å levere en tjeneste eller et produkt i henhold til satte betingelser. De fleste kjenner begrepet fra offentlige anbudskonkurranser, men det er også bruk av dette i det private markedet.

Regelverket for offentlige anskaffelser tilsier at oppdrag over gitte terskelverdier må konkurranseutsettes. Innkjøp av tjenester og produkter til det offentlige skal som hovedutgangspunkt være et marked som er åpent for alle.

Konkurranseutsetting sikrer en rettferdig prosess for alle parter. Under prosessen leverer bedrifter anbud/tilbud som rangeres etter gitte kriterier. Ofte vektes pris og kvalitet opp mot hverandre.

Kunngjøring av anbud på en plattform

Hvor kunngjøres anbud?

Alle norske bedrifter kan få tilgang til blant annet Doffin og TED. Doffin er en forkortelse for «Database for Offentlige Innkjøp». TED er forkortelsen for den europeiske databasen «Tenders Electronic Daily». I disse databasene vil konkurranser fra det offentlige postes jevnlig. 

Bedrifter som investerer mye ressurser i anbud, vil gjerne bruke tjenester slik som Mercell til anbudsvarsling. Dette gir god oversikt og overvåking. Anbudsvarslere er en millionbransje, simpelthen fordi det er viktig å være oppdatert på når de siste relevante anbudene har blitt publisert.

Dersom du aldri har prøvd deg på anbud før, anbefaler vi å lage en gratis bruker på Doffin. Om din bedrift skal ta sats innenfor dette området, er det anbefalt å gå til innkjøp av anbudsvarsling. Da kan du for eksempel motta varsler over e-post.

En person med ekspertise innenfor anbud som holder et tekstdokument og viser det til en annen person

Hvordan skrive tilbud på anbud?

Fremgangsmåten for å skrive tilbud på anbud varierer selvfølgelig fra konkurranse til konkurranse. Allikevel er det noen retningslinjer du alltid bør følge. Husk på at det vil være et menneske i andre enden som skal lese tilbudet ditt.

Les gjerne tilbudet høyt for deg selv og andre. Er det noe som er vanskelig å tyde? Noe som kan utdypes? Dersom innkjøper ikke forstår, eller misforstår, kan din bedrift bli fratrukket poeng i prosessen. Ofte er det bare få poeng, noen ganger desimaler, som skiller budene.

Tilbudet skrives gjerne inn i faste rammer og som tilsvar til spørsmål innkjøper har stilt. Les gjennom spørsmålene flere ganger og sikre at dine svar faktisk adresserer det som spørres om. Det er fort gjort å anta at leser forstår hva du mener, uten at du har kommunisert budskapet tydelig.

Avtale mellom to parter i et anbud

Hvordan vinne anbud?

For å vinne et anbud er det viktig at du svarer på det innkjøper ber om av informasjon. Det er både minimumskrav, ofte kalt kvalifikasjonskrav, og konkurransegrunnlag i anbudsprosessen. Førstnevnte innebærer krav slik som MVA-attest, skatteattest og lignende dokumentasjon.

Konkurransegrunnlag består gjerne av en vekting mellom pris og kvalitet. Noen anbud er utelukkende basert på pris. Dersom du ikke kan levere lavere priser enn dine konkurrenter, bør du vurdere om du i det hele tatt skal delta i denne prosessen.

Dersom kvalitet vektes høyt, kan du vinne anbudet selv om du tar en høyere pris. Her er det derimot viktig at dine besvarelser er gode. Til syvende og sist kan en god anbudstekst utgjøre flere millioner kroner for din bedrift.

To personer som står klare til å bistå en annen person med anbudstekst

Motta anbudshjelp!

Din Anbudstekst hjelper deg med å skrive et vinnertilbud. Vi sikrer at kvalifikasjonskrav møtes og at du formidler godt opp mot konkurransegrunnlaget. 

Trenger du hjelp til å skrive anbud? Ta kontakt med oss i dag!